FortiGate 800D: Thiết bị bảo mật Fortinet Firewall

Giá liên hệ

  • Cổng USB
  • Cổng điều khiển
  • 2x Cổng quản lý RJ45 GE
  • 2x Bypass GE RJ45 cặp
  • Cổng RJ45 GE 20x
  • Khe cắm SFP 8x GE
  • 2x 10 GE SFP + Slots