FortiGate 1000D: Thiết bị bảo mật Fortinet Firewall

Giá liên hệ

  • Cổng quản lý USB
  • Cổng USB
  • Cổng điều khiển
  • 2x Cổng quản lý RJ45 GE
  • Khe cắm SFP 16x GE
  • Cổng RJ45 GE 16x
  • 2x 10 GE SFP + Slots