FortiGate 3000D: Thiết bị bảo mật Fortinet Firewall

Giá liên hệ

  • Tường lửa trung tâm dữ liệu 10x dẫn đầu ngành cung cấp thông lượng vượt trội và độ trễ cực thấp chỉ có tại thiết bị Fortinet FortiGate 3000D.
  • Khả năng hỗ trợ miền cao và ảo (VDOM) cho môi trường trung tâm dữ liệu đa bên thuê.
  • Cổng 10 GE + tốc độ cao tích hợp mang đến sự linh hoạt và khả năng mở rộng tối đa.
  • Giao diện quản lý trực quan cho phép hiển thị và kiểm soát rộng và sâu.
  • NSS Labs Đề xuất bảo mật hợp nhất mang lại khả năng bảo vệ hàng đầu.