Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Services, WS-C3850-16XS-E

Giá liên hệ

  • Nhà sản xuất: Cisco
  • Mã sản phẩm/Part No. TM5004 / WS-C3850-16XS-E 
  • Tình trạng: Đặt trước