Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 4x10G Uplink, IP Services, WS-C3650-8X24UQ-E

Giá liên hệ

  • Nhà sản xuất: Cisco
  • Mã sản phẩm/Part No. TM4979 / WS-C3650-8X24UQ-E 
  • Tình trạng: Đặt trước