Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite, WS-C2960XR-48FPS-I

Giá liên hệ

  • Nhà sản xuất: Cisco
  • Mã sản phẩm/Part No. TM4956 / WS-C2960XR-48FPS-I 
  • Tình trạng: Đặt trước