Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP+, IP Lite, WS-C2960XR-48TS-I

Giá liên hệ

  • Nhà sản xuất: Cisco
  • Mã sản phẩm/Part No. TM4953 / WS-C2960XR-48TS-I 
  • Tình trạng: Đặt trước