Suprema FSF2-DB. Thiết bị đầu cuối kết hợp FaceStation F2

Giá liên hệ

Thiết bị đầu cuối kết hợp hỗ trợ một số loại xác thực: nhận dạng khuôn mặt không tiếp xúc, số nhận dạng di động và thẻ. Hỗ trợ các công nghệ EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1 / EV2, FeliCa. Dung lượng bộ nhớ là 50.000 khuôn mặt. Cho phép bạn tự động xác định những người không có mặt nạ, xác định một khuôn mặt được che mặt mà không ảnh hưởng đến độ chính xác. Tương thích với máy ảnh nhiệt Suprema. Khoảng cách đọc: lên đến 50mm. Màu đen. Tương thích với phần mềm BioStar 2.

Danh mục: