Suprema TCM10-FS2. Máy ảnh chụp nhiệt

Giá liên hệ

Máy ảnh nhiệt TCM10-FS2 dựa trên công nghệ đo nhiệt độ. Được cài đặt trên các thiết bị đầu cuối FaceStation 2 và FaceStation F2 để đo nhiệt độ của da mặt. Nhiệt độ được hiển thị trong GUI theo độ C và độ F. Dữ liệu nhiệt độ của người dùng được lưu dưới dạng nhật ký sự kiện riêng biệt. Kết nối qua USB.

Danh mục: