Suprema BioStation A2 thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay tiên tiến nhất

Giá liên hệ

Suprema BioStation A2 là thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay tiên tiến nhất với nền tảng bảo mật và công nghệ sinh trắc học thế hệ tiếp theo của Suprema. BioStation A2 cung cấp hiệu suất hàng đầu thông qua hiệu suất phù hợp tốt nhất trên Thế giới, độ chính xác và bảo mật không bị hạn chế cùng với khả năng sử dụng hàng đầu.

Danh mục: