Deco M4 | Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200

Doco

Doco 1 Doco 2

Chuyển Vùng Liền Mạch – Duy Nhất Một Tên Wi-Fi

TP-Link Mesh hoạt động dựa trên các Deco phối hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất. Điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn sẽ tự động kết nối với Deco nhanh nhất khi bạn di chuyển trong nhà, tạo ra trải nghiệm Wi-Fi thực sự liền mạch.

Doco 5 Doco 6 Doco 7 Doco 8 Doco 9

 

 

Trả lời