Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services, WS-C3850-24S-E

Giá liên hệ

  • Nhà sản xuất: Cisco
  • Mã sản phẩm/Part No. TM4997 / WS-C3850-24S-E 
  • Tình trạng: Đặt trước