Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite, WS-C2960XR-48LPD-I

Giá liên hệ

  • Nhà sản xuất: Cisco
  • Mã sản phẩm/Part No. TM4957 / WS-C2960XR-48LPD-I 
  • Tình trạng: Đặt trước