Chuyển đổi số: 3 bước để xây dựng văn hóa sẵn sàng với kỹ thuật số

Tgmc Blog 5f6c13200b839

Các công ty truyền thống không nhất thiết phải xây dựng nền tảng kỹ thuật số giống hệt như những công ty được sinh ra ngay trong môi trường công nghệ: Nhưng họ phải được trang bị kỹ thuật số đủ để chạm đến thành công. Các lãnh đạo có thể thực hiện ba bước để xây dựng một nền văn hóa sẵn sàng cho chuyển đổi số.

Các lãnh đạo của nhiều công ty truyền thống đôi khi mong muốn nền văn hóa đổi mới và nhanh chóng của các công ty khởi nghiệp công nghệ. Họ thèm muốn văn hóa của các công ty công nghệ lớn như Amazon, Facebook và Google, những công ty đã sử dụng sự đổi mới và “nỗi ám ảnh” về khách hàng để trở thành ba trong bốn công ty có giá trị nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, khi suy nghĩ thấu đáo hơn, những người thực thi thông minh đã suy nghĩ khác với các mong muốn đó. Các công ty có hàng nghìn nhân viên không thể sử dụng các phương thức quản lý của các công ty khởi nghiệp; chúng quá lớn. Uber, Facebook và các công ty công nghệ khác đã gặp phải những khó khăn liên quan đến đạo đức mà không một nhà điều hành nào muốn trải qua. Nhiều công ty công nghệ khác được biết đến là những nơi khó làm việc. Hơn nữa, các quy định nhân sự của họ có thể không phải là thứ mà bạn muốn sao chép. Ví dụ: Netflix cho phép nhân viên đi nghỉ bao nhiêu tùy thích hoặc mua bất cứ thứ gì họ cảm thấy là quan trọng đối với doanh nghiệp mà không cần sự cho phép của người giám sát. Họ thường xuyên thay thế những người không còn là ngôi sao có phong độ cao.

Làm thế nào để các lãnh đạo trong các công ty truyền thống lớn có thể xây dựng văn hóa theo kịp như các lãnh đạo công nghệ? Nghiên cứu của chúng tôi, được xuất bản trên MIT Sloan Management Review, cho thấy rằng các công ty này không nên cố gắng chỉ để được xem là đã “số hóa”, mà phải là “số hóa” một cách hợp lý và đầy đủ. Thay vì cố gắng sao chép các hoạt động của các công ty sinh ra trong môi trường số hóa, các lãnh đạo có thể thực hiện ba bước để xây dựng một nền văn hóa sẵn sàng cho kỹ thuật số.

Văn hóa sẵn sàng với kỹ thuật số (Digital Ready) là gì?

Chúng tôi định nghĩa văn hóa sẵn sàng cho kỹ thuật số là một tập hợp các giá trị và thực tiễn được chia sẻ và củng cố lẫn nhau nhằm mang lại hiệu suất cao phục vụ cho việc đổi mới và thực thi trong một môi trường kinh doanh hỗ trợ kỹ thuật số.

Các giá trị mới là thứ quan trọng. Các lãnh đạo trong các công ty sẵn sàng về công nghệ liên tục thúc đẩy bốn giá trị chính thúc đẩy các hành vi đúng đắn.

  • Tốc độ: Di chuyển nhanh và lặp đi lặp lại thay vì chờ đợi có tất cả câu trả lời trước khi hành động.
  • Tác động: Tập trung vào việc thay đổi thế giới, không chỉ là kiếm tiền.
  • Cởi mở: Tương tác rộng rãi với những người có thông tin chi tiết phù hợp và chia sẻ thông tin với những người khác thay vì tích trữ thông tin.
  • Quyền tự chủ: Có quyền tự do làm việc trong phạm vi rộng, thay vì kiểm soát hành động thông qua các quy trình ủy quyền chính thức.

Ngoài việc giao tiếp rộng rãi về các giá trị sẵn sàng cho số hóa, các nhà lãnh đạo phải đảm bảo rằng nhân viên thực sự hiểu rõ các giá trị và biến chúng thành một phần của thực tiễn hàng ngày. Rốt cuộc, một cách khác để định nghĩa văn hóa là “điều gì sẽ xảy ra khi sếp rời khỏi phòng”. Các hành động làm cho các giá trị trở thành hiện thực, và các hành động đi ngược lại với các giá trị sẽ đưa văn hóa đi sai hướng.

Cách thức xây dựng văn hóa sẵn sàng cho chuyển đổi số

Chúng tôi đã khảo sát nhân viên trong các công ty công nghệ và công ty truyền thống để hiểu giá trị và thực tiễn khác nhau như thế nào giữa hai công ty. Chạy các con số cho những gì nhân viên nói với chúng tôi về thực tiễn và hiệu suất làm việc ở công ty họ, sau đó so sánh kết quả với các nghiên cứu điển hình và phỏng vấn của chúng tôi, chúng tôi đã xác định ba bước mà các công ty truyền thống có thể thực hiện để đạt được văn hóa sẵn sàng cho kỹ thuật số.

1. Xây dựng các phương pháp giúp các công ty được số hóa tạo ra khác biệt

Rèn luyện thói quen thử nghiệm nhanh và tự tổ chức trong khuôn khổ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Những thông lệ này dường như trái ngược với những công ty có cấu trúc, giá trị và quy tắc quản trị được thiết kế để ổn định một cách thận trọng. Tuy nhiên, phân tích của chúng tôi cho thấy rằng những thực tiễn này thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng và đổi mới tự báo cáo. Hơn nữa, các tổ chức không thể thử nghiệm hiệu quả nếu không có dữ liệu để đo lường sự thay đổi.

2. Bảo tồn các thực hành thúc đẩy tính toàn vẹn và ổn định

Khách hàng, nhân viên, cơ quan quản lý và cổ đông của bạn đánh giá sâu sắc những phẩm chất này và các phương pháp hỗ trợ họ. Chúng tôi nhận thấy rằng các công ty quản lý tính toàn vẹn và ổn định báo cáo hiệu suất đổi mới không tốt hơn hoặc kém hơn các công ty không làm như vậy. Nhưng điều quan trọng là tìm cách để đạt được những điều này mà không cản trở quá trình thử nghiệm tự tổ chức để tạo ra sự đổi mới.

Đó là nơi mà các giá trị của sự cởi mở, làm việc với mọi người bất kể chức danh hay vị trí tổ chức, và trách nhiệm giải trình, cho phép tự do trong các nguyên tắc, có thể giúp ích. Và, các công ty nên cố gắng thoát khỏi định hướng quy tắc, nơi mọi người có thể sử dụng các quy tắc để ngăn chặn những thay đổi mà họ không muốn thấy.

3. Định hướng lại các phương pháp quan trọng được tối ưu cho môi trường chuẩn bị cho chuyển đổi số 

Tốc độ và khả năng kết nối của thế giới kỹ thuật số đòi hỏi những cách tiếp cận mới đối với những nỗi ám ảnh của khách hàng và tập trung vào kết quả. Nếu bạn đang hỏi khách hàng về những gì họ muốn, bạn có thể sẽ nhận được ngày càng nhiều những câu trả lời xưa lắc. Nếu bạn đang quản lý bằng báo cáo hàng quý, bạn đang chậm hơn hàng tháng so với những gì đang thực sự xảy ra.

Thay vì chỉ hỏi khách hàng về nhu cầu của họ, hãy tập trung vào dự đoán mong muốn của khách hàng và chủ động thử nghiệm để làm hài lòng khách hàng. Yêu cầu thông tin mới nhất về hiệu suất của đơn vị và sản phẩm và quản lý bằng thông tin đó. Và thay đổi các đánh giá hiệu suất không thường xuyên và không rõ ràng thành sự chú ý liên tục đến các mục tiêu và chỉ số hiệu suất rõ ràng.

CIO có thể trợ giúp như thế nào

Các CIO rất quan trọng trong việc làm cho công ty của họ sẵn sàng với kỹ thuật số. Tự tổ chức, thử nghiệm nhanh, ra quyết định dựa trên dữ liệu và kết quả tập trung vào việc có thông tin và công cụ phù hợp – đặc biệt là trong thế giới làm việc từ xa phổ biến ở thời đại COVID ngày nay. Trong một môi trường cởi mở và có trách nhiệm giải trình, bạn có thể xây dựng các biện pháp kiểm soát để ngăn mọi người vượt quá các dẫn hướng và quy trình giám sát để phát hiện xem ai đó đã làm như vậy. Và nỗi ám ảnh của khách hàng trong thế giới kỹ thuật số nghĩa là biết hành vi của khách hàng trong thời gian thực và có thể cảm nhận được những thay đổi trong những hành vi đó với mỗi thử nghiệm mới.

Nhiều CIO và các nhà lãnh đạo CNTT có thể vượt ra ngoài các công cụ và hạ tầng công nghệ. Họ có thể giúp định hướng văn hóa công ty đi đúng hướng. Phát triển sản phẩm nhanh có nhiều yếu tố của văn hóa sẵn sàng cho kỹ thuật số, công nghệ. Và DevOps ngày nay, các quy trình an ninh mạng nhanh cho thấy cách các công ty có thể nhanh chóng và phản hồi cao trong khi vẫn bảo vệ tính toàn vẹn kinh doanh.

Nếu bạn đã và đang thực hiện những phương pháp này – theo cách mà chúng được thực hiện – thì bạn có thể trở thành tấm gương cho phần còn lại của công ty và là người huấn luyện để giúp họ có được văn hóa mà họ muốn. Và nếu bạn không làm thế, thì bây giờ là lúc để bắt đầu.

Trả lời