X-Station 2, xác thực của thẻ RFID, Mobile Access và mã QR

Giá liên hệ

X-Station 2 cung cấp nhiều tùy chọn thông tin xác thực của thẻ RFID, Mobile Access và mã QR, mang lại sự linh hoạt trong thiết kế hệ thống tối đa. Truy cập di động và xác thực mã QR cho phép người dùng vô tư sử dụng thẻ và không cần thẻ bằng cách sử dụng điện thoại thông minh làm thông tin xác thực.

Danh mục: